Het domein Mariahof sluit aan bij de oostkant van de Luysen en bestaat voornamelijk uit waterplassen waartussen dijken liggen.  Aan de oostkant van Mariahof liggen de vijvers met een zeer hoge natuurwaarde van  het Agentschap voor Natuur en Bos.  
  Vroeger was Mariahof ingericht als verblijfrecreatie voor hengelaars die door hun activiteiten een ernstige hypotheek legden op de natuurwaarde van het terrein. Na de aankoop door Natuurpunt in 2006 van de vijvers en een deel van de gebouwen werd met de hulp van de stad Bree en de onschatbare inzet van vrijwilligers een ontmoetingscentrum ingericht dat in de zomer van 2011 officieel geopend zal worden.

Een ander gebouw wordt gebruikt voor opslag en onderhoud van machines en materialen. Voor bezoekers staat ook een ruime parkeerplaats op het programma en er werd al veel werk gemaakt  van de aansluiting van wandelpaden naar onze andere reservaten. Het is na enkele jaren nog steeds wachten op de nodige gelden voor de herinrichting van de vijvers. Deze herinrichting is absoluut nodig om het domein naadloos en zonder verlies van natuurwaarden te laten aansluiten op de naastliggende reservaten van de Luysen en van het ANB.

 
 

Ook de vijvers van Mariahof zullen in de toekomst dus een veel natuurlijker karakter moeten krijgen met rietkragen en wilgenkoepels zodat dezelfde natuurdoelen als voor de Luysen bereikt zullen worden. Ook op Mariahof zijn kijkhutten en andere faciliteiten gepland om bezoekers maximaal te laten genieten van rust en natuurbeleving.