Waarnemingen.be is een initiatief van Natuurpunt Studie vzw en de Stichting Natuurinformatie en wordt gevoed door waarnemingen van vele vrijwilligers en werkgroepen.

Doelstelling Waarnemingen.be

  • Waarnemingen.be biedt een module aan om natuurwaarnemingen van alle soortengroepen als puntgegevens in te voeren, te beheren en deze informatie te delen met andere gebruikers.
  • Waarnemingen.be wil de gebruikers inzicht verschaffen in de natuurrijkdom van Vlaanderen.
  • De gegevens van Waarnemingen.be zijn actueel.
  • Waarnemingen.be werkt samen met regionale en landelijke werkgroepen en voorziet hen van schermen voor het toevoegen en tonen van gegevens op maat.
  • Gegevens worden ingevoerd en gecontroleerd door vrijwilligers. Daarom zijn deze diensten gratis.
  • Gegevens op Waarnemingen.be kunnen misbruikt worden door derden. Waarnemingen.be kan in deze gevallen de waarneming minder nauwkeurig maken door bijvoorbeeld de precieze plaatsbepaling te vervagen.
  • Waarnemingen.be streeft naar kwalitatief goede gegevens. Om dit te realiseren worden de gegevens dagelijks gecheckt door een aantal vrijwilligers.
  • Waarnemingen.be verzamelt en toont alleen gegevens maar interpreteert deze niet.

   Bron: www.waarnemingen.be