1. Gebruiksvoorwaarden websites beheert door Natuurpunt Afd. Bree:
  1. Het gebruik van de website www.natuurpunt-bree.be en de andere websites die Natuurpunt afd. Bree beheert (www.natuurpuntbree.com en www.natuurpunt-bree.com ) zijn onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen.
  2. Hoewel Natuurpunt afd. Bree hiertoe ernstige inspanningen levert, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op de websites altijd volledig juist en bijgewerkt zijn. Natuurpunt afd. Bree kan evenmin een voortdurende toegang tot hun websites garanderen, mede doordat er op regelmatige tijdstippen gegevens worden aangevuld of er een server onderhoud plaatsvindt. Als u onregelmatigheden hierin opmerkt dan kan u dat te allen tijde melden bij webmaster@natuurpunt-bree.be
  3. Natuurpunt afd. Bree kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de websites of de door de websites ter beschikking gestelde informatie.
  4. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de sites verstrekte gegevens eigendom zijn en blijven van Natuurpunt afd. Bree. De gegevens mogen enkel worden overgenomen voor persoonlijk of educatief gebruik mits bronvermelding. Niets van deze site mag gebruikt worden voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Natuurpunt afd. Bree. Het is ook verboden deze info op te slaan of te gebruiken voor illegale doeleinden.
  5. Uitsluitend ter informatie bevatten de websites van Natuurpunt afd. Bree hyperlinks naar websites van derden. Natuurpunt afd. Bree garandeert niet dat deze websites beschikbaar zijn en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor hun inhoud en/of hun kwaliteit. Het betekent ook niet dat er een noodzakelijke samenwerking zou bestaan tussen Natuurpunt afd. Bree en de beheerders van deze sites.
  6. Wanneer u op uw eigen website een hyperlink wil plaatsen naar de startpagina of andere pagina’s uit onze sites moet u op voorhand een schriftelijke toestemming hiervoor aanvragen bij Natuurpunt afd. Bree via webmaster@natuurpunt-bree.be
  7. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om u een bepaalde dienstverlening te kunnen aanbieden (bv. Inloggen op onze fotogalerij). Natuurpunt afd. Bree zal deze gegevens nooit doorgeven aan derden. U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijk gegevens. U hebt recht tot inzage van uw persoonsgegevens, u kunt deze verifiëren en ten alle tijden vragen om onjuistheden aan te passen. U kunt ook vragen om deze persoonlijke gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Voor deze rubriek gebruikt u webmaster@natuurpunt-bree.be
  8. Natuurpunt afd. Bree verzamelt ook informatie in zogenoemde logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de sites verder op punt te stellen.
  9. Deze online overeenkomst, de eventuele geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van de websites of informatie op de sites vallen onder toepassing van het Belgisch rechtssysteem. Raadpleging van deze websites houdt eveneens in dat u zich ontwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van het arrondissement Tongeren en dat u aanvaardt om alle gedingen voor deze rechtbanken te brengen.
  10. Deze versie vervangt alle voorgaande en is gedateerd 04 augustus 2011